Landbrugets retsforhold

Landbrug, herregårde og godser er komplekse virksomheder, der kræver særlig viden og indblik. Komplekse virksomheder afføder mange og skiftende juridiske overvejelser.

Vores rådgivere bistår i alle landbrugets retsforhold blandt andet:

  • Køb og salg af landbrug, herunder virksomheds struktur
  • Generationsskifte landbrug
  • Foderstof-, forpagtnings- og leverandørkontrakter
  • Andelsforeningsret landbrug
  • Miljøretlige forhold af landbrug
  • EU-støtte og betalingsrettigheder til landbrug
  • Retssager landbrug
  • Rådgivning i forbindelse med større investeringer, herunder finansiering

Ønsker du at vide mere om landbrugets retsforhold?

Kontakt ADVOKATHUSET Svendborg A/S på 6221 2124.