Selskabsret og virksomhedsoverdragelse

Advokathuset Svendborg A/S yder rådgivning inden for alle aspekter af selskabsret og bistår ved stiftelsen af alle selskabsformer, herunder aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber og andelsforeninger samt ideelle foreninger.

Selskabsret

Et selskab konfronteres i sin levetid typisk med problemstillinger, som kræver juridisk bistand, f.eks. ved tilvejebringelse af ny selskabskapital, ved omdannelse, ved spaltning eller ved etablering af en holdingselskabskonstruktion som led i et generationsskifte m.v. Vi yder juridisk bistand i disse situationer, og drager omsorg for såvel de selskabsretlige som de skatteretlige aspekter.

Virksomhedsoverdragelse

ADVOKATHUSET Svendborg A/S har endvidere betydelig erfaring med virksomhedsoverdragelse og yder den fornødne rådgivning og bistand, herunder juridisk rådgivning om forskellige modeller for virksomhedsoverdragelse, gennemførelse af juridisk due diligence, etablering og sikring af finansieringen samt forhandlingen om og udarbejdelsen af den egentlige overdragelsesaftale.

Ønsker du at høre nærmere om selskabsret og virksomhedsoverdragelse?

Kontakt ADVOKATHUSET Svendborg A/S på 6221 2124.