Boligadvokat – Søger du en erfaren boligadvokat

Søger du en boligadvokat? Advokathuset Svendborg A/S yder rådgivning inden for alle aspekter af Bolig, herunder køb, salg og leje samt entreprise.

Boligadvokat til Køb og salg af bolig

Vores boligadvokat i Advokathuset Svendborg A/S har stor erfaring med og besidder et højt fagligt niveau inden for boligrådgivning  for såvel privat-, erhvervs- og landbrugsejendomme, og arbejder udelukkende efter etiske regler for køb og salg af fast ejendom, der er aftalt mellem Forbrugerrådet og Advokatsamfundet. Det indebærer, at vi bl.a. tilbyder et gratis formøde samt rådgivning til en aftalt fast pris.

Boligadvokat til Entreprise

Hos Advokathuset Svendborg A/S rådgiver vores boligadvokat såvel bygherrer som hoved- og underentreprenører ved gennemførelsen af entrepriser.

ADVOKATHUSET Svendborg A/S bistår ved forhandlingen om og udarbejdelsen af entreprisekontrakter mellem bygherrer og entreprenører eller mellem hoved- og underentreprenører og yder løbende rådgivning under entreprisens gennemførelse.

Endvidere har vi betydelig erfaring med at føre retssager ved domstolene eller voldgiftssager ved voldgiftsretter nedsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Boligadvokat til udlejning af fast ejendom

Rådgivning i forbindelse med bolig– og erhvervslejemål er ofte en nødvendighed.

Boliglejemål er omfattet af omfattende regler i lejelovgivningen, og en række krav skal være opfyldt ved udarbejdelsen af beboelseslejekontrakter, for at det aftalte er gyldigt. Det er derfor af stor betydning at være opmærksom herpå. Ved erhvervslejemål er der omvendt stor aftalefrihed, hvilket stiller betydelige krav til parternes forudseenhed under forhandlingen om lejekontrakten.

Udover at vores boligadvokat rådgiver i forbindelse med selve aftaleindgåelsen bistår vi ved f.eks.

    • – gennemførelse af lejeforhøjelser, herunder varslinger og eventuel efterfølgende indbringelse af forhøjelsen for huslejenævn og domstolene,
    • – opsigelse og ophævelse,
    • – udsættelse af lejere gennem fogedretten, på grund af f.eks. manglende betaling af leje eller andre pligtige pengeydelser,
    • fraflytning og istandsættelseskrav.

Ønsker du at høre nærmere om, hvad vores boligadvokat kan gøre for dig?

Kontakt Advokathuset Svendborg A/S på 6221 2124.