Insolvensret og rekonstruktion

ADVOKATHUSET Svendborg A/S yder bistand indenfor alle områder af insolvensret, herunder konkurs, rekonstruktion og gældssanering. Vi bistår ved etablering og gennemførelse af rekonstruktioner af insolvente eller kriseramte virksomheder, og fungerer efter anmodning som tilsyn under rekonstruktioner og som kuratorer i konkursboer. Endvidere bistår vi privatpersoner i sager om gældssanering.

Vi fører retssager vedrørende omstødelige dispositioner, enten på vegne af konkursboet som kurator, eller på vegne af – typisk – en kreditor, der er blevet mødt med et omstødelseskrav.

Ønsker du at høre nærmere om insolvensret og rekonstruktion?

Kontakt ADVOKATHUSET Svendborg A/S på 6221 2124.