Familieret, dødsbo og arveret

Familieret og arveret

Juridisk rådgivning indenfor familieret og arveret omfatter f.eks. oprettelse af ægtepagter og testamenter. Det er for de fleste kommende ægtefolk af afgørende betydning på forhånd at overveje, hvad der skal ske med deres formue i tilfælde af separation og skilsmisse og i tilfælde af dødsfald. Vi rådgiver om konsekvenserne af forskellige valg af formueforhold i ægteskabet, herunder om fælleseje, fuldstændig særeje, skilsmissesæreje, kombinationssæreje mv.

Ved separation og skilsmisse rettes henvendelse til Statsforvaltningen og i tilfælde af uenighed kan separationen/skilsmissen gennemføres via en retssag. Vi yder bistand i begge situationer og rådgiver om ægtefællebidrag, børnebidrag, enkepension samt forældremyndighed.

Er der opstået uenighed om forældremyndighed og kan spørgsmålet ikke afklares gennem Statsforvaltningen, bistår vi ved førelse af retssag om forældremyndigheden ved domstolene.

Det er ikke muligt for ugifte samlevende at oprette ægtepagt, men det er derimod vigtigt, at man som ugift får sikret sin samlever ved testamente, krydsende livsforsikringer, underrettelse til pensionsselskaber mv.

Et papirløst forhold er et forhold der kræver mange dokumenter for gensidig sikring, f.eks. i tilfælde af dødsfald og særligt hvis I har børn. Advokathuset Svendborg A/S yder rådgivning herom og udarbejder de fornødne dokumenter.

Dødsbo – Juridisk rådgivning til dødsbo

Er en pårørende afgået ved døden er det sjældent muligt at overkomme alle de praktiske forhold forbundet med dødsboets behandling, samtidig med man skal tage beslutninger om begravelse, bisættelse, opgørelse af afdødes ejendele m.v.

Der er ofte større aktiver, der skal sættes til salg eller vurderes, indbo der skal gøres op og frister der skal overholdes i relation til skifteretten og skattemyndighederne. ADVOKATHUSET Svendborg yder rådgivning herom og bistår ved alle aspekter af dødsbo behandlingen.

Ønsker du at høre nærmere om familieret, dødsbo og arveret?

Kontakt Advokathuset Svendborg A/S på 6221 2124.