Om os

ADVOKATHUSET Svendborg A/S holder til i KRØYERS PAKHUS – Svendborgs vel nok smukkeste bygningsværk fra købmændenes storhedstid. KRØYERS PAKHUS er fredet. Det blev det allerede 13. november 1924. Pakhuset blev bygget af dynastiet Krøyer, der gennem et par århundreder prægede Svendborgs købmandsstand. Gennem adskillige generationer satte familien et umiskendeligt præg på byens handelsliv, og det var Claus Krøyer, som i 1856 opførte pakhuset, nu hjemsted for en moderne advokatvirksomhed.

Alle advokater hos Advokathuset Svendborg A/S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokathuset Svendborg A/S uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn. Advokathuset Svendborg A/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokathuset Svendborg A/S samarbejder ikke med andre om ydelse af bistand til klienten.