KATHRINE FRIIS GRYDEHØJ  – ADVOKATFULDMÆGTIG

Email: kg@advokathuset-svendborg.dk

Kathrine Grydehøj har en juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet fra 2014. Hun har i perioden fra 2014 til 2022 beskæftiget sig med strafferet ved Anklagemyndigheden og givet møde ved by- og landsret i forbindelse hermed.

Kathrine Grydehøj er advokatfuldmægtig og udfører opgaver inden for alle arbejdsområderne i Advokathuset.