Advokathjælp nyttige links

Her kan du finde nyttige links, til relevante og informative advokat hjemmesider. Nyttigt for dig der søger advokathjælp.

AFDELINGER:

Advokathuset MidtFyn
Advokathuset Odense

Lovinformation:

Retsinformation

Danish Law in English

Domstole og voldgift:

Højesteret

Østre Landsret

Vestre Landsret

Sø- og handelsretten

Byretterne

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Offentlige myndigheder:

Domstolsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Konkurrencestyrelsen

Skat

Civilstyrelsen

Klagenævn:

Byggeriets Ankenævn

Erhvervsankenævnet

Ankenævnet for Huseftersyn

Natur- og Miljøklagenævnet

Skatteankenævn, se også Landsskatteretten

Organisationer:

Advokatsamfundet