Retssag, voldgift og anden procesførelse

Bliver du involveret i en retssag, kan vi hjælpe. Ligegyldigt om du er sagsøgt eller sagsøger, har du behov for den fornødne juridiske rådivning.

Retssagsbehandling er én af Advokathuset Svendborg A/S´s absolutte kerneydelser og udgør en betydelig del af vores arbejde.

Retssag

Førelsen af retssag, herunder forberedelse af Retssagen og gennemførelse af domsforhandlingen, er en selvstændig disciplin, som kan have afgørende betydning for sagens udfald. Vi tillægger derfor dette retsområde en særlig opmærksomhed og kræver at vore jurister har et indgående kendskab til de processuelle regler og løbende øger sine kompetencer inden for førelsen af en retssag.

Advokat Lemmy Fialin og advokat Claus Olsen har begge møderet for Højesteret, og vore øvrige advokater er rutinerede i retssagsførelse for byretterne, hvor langt størstedelen af retssagerne i Danmark behandles.

Voldgift

Vores ekspertise i procesførelse omfatter også behandling af voldgift ved voldgiftsretter, f.eks. nedsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i entreprisesager eller af parterne selv i andre kontraktsforhold, f.eks. i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Vi fører også sager ved skatteankenævn og Landsskatteretten og bistår vore klienter ved indhentelse af bindende ligningssvar fra den lokale skatteforvaltning eller bindende svar fra Skatterådet.

Ønsker du at høre nærmere om retssag, voldgift og anden procesførelse?

Kontakt Advokathuset Svendborg A/S på 6221 2124.