Erstatning og forsikring

En betydelig del af de retssager der føres i Danmark vedrører helt eller delvist spørgsmålet om erstatning. Er du f.eks. kommet ud for en ulykke, kan vores advokat sikre dig en hurtig sagsbehandling og at du får den erstatning, som du har krav på.

Eftersom retssagsbehandling er én af vores absolutte kerneydelser og udgør en betydelig del af vores arbejde, er det naturligt at samtlige kontorets advokater beskæftiger sig med erstatning og forsikringsretlige forhold.

Erstatning – Søger du en advokat der kan hjælpe med erstatning?

Advokathuset Svendborg A/S rådgiver og fører retssager inden for bl.a. produktansvar og produktansvarsforsikring, bestyrelsesansvar og bestyrelsesansvarsforsikring, professionsansvar, arbejdsgiveres erstatningsansvar samt erstatning for personskade i tilfælde af f.eks. færdselsuheld, fritids- og sportsskader samt patientskader.

Ønsker du at vide mere om erstatning og forsikring?

Kontakt Advokathuset Svendborg A/S på 6221 2124.